Blog

กิจกรรมวันสงกรานต์ เป็นประเพณีที่บริษัทได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีและเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์และแม่พิมพ์ที่ครอบคลุมมากที่สุดในอาเซียน

บริษัท ได้นำเข้าเครื่องจักรใหม่จำนวน 2 เครื่อง เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและตอบสนองนโยบาย ลดต้นทุนเอาท์ซอร์ส

คณะกรรมการสวัสดิการ ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีขึ้น ซึ่งเป็นส่ิงที่ผู้บริหารมอบให้เป็นขวัญและกำลังใจนำการทำงานให้กับพนักงานบริษัท ออโตโมทีฟ โมลด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นประจำทุกปี

Powered by MakeWebEasy.com